dimecres, 19 de maig de 2010

Repassem per a l'examen

1. Completa les oracions següents amb un adverbi i una locució adverbial de la classe indicada entre parèntesis:
a) Vine (de temps) ______________________________ a ma casa.
b) Corre (de quantitat) ____________________________ per la pista.
c) Escriu (de manera) ______________________________l’exercici.
d) Caminem (de lloc) ______________________________ del recinte.
e) ________________ (d’afirmació) tens tota la raó.
f) _________________ (de negació) estic disposada a suportar eixes bromes.

2. Completa les següents oracions amb: 
quan o quant
a) No m’espereu, no sé encara _______ acabaré la faena.
b) _______ pagues al mes per fer natació?
c) ______ passe l’estiu, tornarem a fer passejades per la serra Mariola.
no més o només
d) Vés al forn i compra _________ un pa.
e) Crec que l’examen tindrà __________ de deu preguntes.

3. Uneix aquestes oracions amb conjuncions del tipus que s’indica.
a) Vés-te’n a casa ___________ comence a ploure. (temporal)
b) Han portat les fotos __________ els he dit. (locativa)
c) Compra creïlles________ cebes. (copulativa)
d) S’ha enfadat amb tu ________ li has parlat malament. (causal)
e) Dóna-li records nostres_________ el veus. (condicional)

4. Escriu els antònims d'aquestes paraules utilitzant els prefixos adients.
 exacte, precís, llegible, conforme, legal, necessari, moral, madur, lícit, muntar, funció, agradable.

5. De quina classe són els adverbis i locucions adverbials següents?

al costat, de seguida, bé, poc, bruscament, a la nit, una miqueta, davall, bona cosa, així

6. Forma l’antònim de les paraules entre parèntesis afegint els prefixos in-, im- il-, des- i anti-.

a) El camí estava ........................... (transitable) a causa de les pluges.
b) Faig servir el microones per a ......................... (congelar) aliments.
c) Andreu pensa que Joan és un home .......................... (madur).
d) Em sembla ...................... (lògica) la resposta que has donat.
e) Pintaré la paret amb un producte .............................. (humitat).

7. Localitza els adverbis de les oracions següents i indica al costat la classe de CC.

a) El convidat arribà tard a la inauguració.
b) Si no pots aguantar-te, vés-te'n fora.
c) La senyora respongué ràpidament a totes les preguntes.
d) Menja poc i per això pren vitamines.
e) L'encarregat deixà allí totes les peces de metall.

8. Classifica els complements circumstancials següents segons l'element que en fa la funció (adverbi / locució / sintagma adverbial / sintagma nominal / oració preposicional).

a) Ton pare arriba dilluns.
b) Has estudiat prou.
c) No isques al carrer.
d) Aquesta nit plourà.
e) Travessa el carrer per on et dic.
f) A poc a poc solta l'accelerador.
g) Viatjarà amb bona companyia.
h) L'arrapà de dalt a baix.
i) Ací lloguen apartaments.
j) Se n'anà sense que s'adonaren.

9. Completa amb r o rr els espais buits de les paraules següents:

a....quebisbe
ca....a
a....acada
....omànica
he....mètic
ensabona....
contra....evolució
ca....o
....ecord
anti....obatori
fol....e
con....eu
Mont-....oig
senye....a
Almasso....a

dimarts, 4 de maig de 2010

Repassem alguns aspectes de la normativa

Assenyala l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta.

1. Joana passava __________ carrer quan la vaig saludar.
a) per el
b) pel
c) pél
 
2. Les seues propostes __________ idees noves resulten absurdes __________ horroroses.
a) e / u
b) e / o
c) i / o
 
3. El color __________ del cel ha __________ i ha passat a ser gris.
a) blavós / cambiat
b) blavós / canviat
c) blauós / canviat

4. Quina és la paraula que està ben separada sil·làbicament?
a) ar-ros-sar
b) me-tge
c) a-llun-yar

5. Com s'escriu en lletres la quantitat 25.412 monedes?
a) vinticinc mil quatre centes dotze
b) vint-i-cinc mil quatre-centes dotze
c) vint i cinc mil quatre-cents dotze
 
6. Sempre que eixia un programa informàtic nou, el __________.
a) provaba
b) probava
c) provava
 
7. La __________ ha sigut molt beneficiosa.
a) plutja de gener
b) plutja de giner
c) pluja de gener
 
8. Quina és la frase que està ben escrita?
a) Jugant amb la pilota s’ha fet mal a la mà.
b) Jugant amb la pilota sa fet mal a la mà.
c) Jugant amb la pil·lota s’ha fet mal a la ma.
 
9. __________, ja han __________ el supermercat!
a) Josep / ubert
b) Josep / obert
c) Jusep / aubert

10. Has arribat al lloc pel camí més __________.
a) llarq
b) llarc
c) llarg

11. Aquell viatge li feia molta __________ i, per això, estava tan __________.
a) il·lusió / feliç
b) il·lusió / fel·liç
c) ilusió / feliç

12. Eixa __________ és molt __________ trobar-la a l'estiu.
a) erba / abitual
b) herva / havitual
c) herba / habitual
 
13. Els __________ del meu veí són molt __________.
a) gossos / lletjos
b) gossos / lleig
c) gos / lleigs

dilluns, 3 de maig de 2010

Treball de lectura

Per tal de recuperar la lectura de La mosca, has de fer el següent treball:

1. Fixa’t en la dedicatòria de la novel·la: "En memòria de Jokin". Saps qui és? Busca informació sobre el succés d’aquest jove.

2. Què sentia Isona davant el nou institut? Per què sentia vergonya dels pares?

3. Hi ha un element que apareix repetides vegades al llarg de la novel·la: la mosca. Així la trobem als versos de Brossa, que interrompen la trama diverses vegades; al mateix títol de l’obra; als somnis d’Isona; al llibre d’El senyor de les mosques, del qual han de fer un treball... Per què creus que aquest símbol s’intercala de manera insistent en la història d’Isona? Sabries dir què representa?

4. De què parla el llibre que els fa llegir el professor de literatura, “El senyor de les mosques”, de William Golding? Què pensava Isona d’aquesta novel·la?

5. Què diu la nota que, segons Joan, Marc ha deixat en l’ordinador?

6. El desenllaç de la novel·la és sorprenent i colpidor. Si no havies previst aquest final, què pensaves que s’esdevindria? Si en efecte l’havies previst, quins elements et permeteren suposar que alguna cosa de semblant passaria? Localitza al llarg de la novel·la elements, pensaments, records, etc. que donen pistes de la implicació d’Isona en el suïcidi del seu amic Marc.

7. Al llarg de la novel·la de Gemma Pasqual ens trobem moltes manifestacions i conceptes pertanyents a la nostra cultura, com ara grups musicals, cançons, escriptors, cantautors, conceptes populars..., encara que de vegades només siga per donar nom a carrers o instituts. Hem extret de la lectura alguns d’aquestos perquè en busques informació i així amplies el teu bagatge cultural: El cant dels ocells, Manuel de Pedrolo, El caganer, Obrint Pas, Ovidi Montllor i Pere Calders.